Často kladené otázky (FAQs)

Q: Nelze se připojit k internetu

A: Aktualizujte na nejnovější verzi. Poté počkejte na kompletní nahrání stránky. Následně prosím zkontrolujte nastavení proxy serveru


Q: Nelze stáhnout katastrální mapu

A: Aktualizujte verzi, zkontrolujte připojení k internetu, zkontrolujte nastavení proxy serveru, pokud ho používáte.

Je také možné, že dochází k aktualizaci dat na ČUZK. Více zde.

Nová verze (případně BETA) k dispozici zde https://bimtech.cz/bimtech-tools-pro-projektanty/


Q: Allplan - nejsou zobrazeny vybrané textury povrchů

A: Aktualizujte zobrazení ručně. Vyberte Změnit->Architektura->Aktualizovat 3D zobrazení->Vše


Q: Chyba 303 nebo 500 při stahování obsahu

A: Prosím aktualizujte verzi doplňku https://bimtech.cz/bimtech-tools-pro-projektanty/


Návody

Nastavení proxy serveru


Nastavení se zobrazí automaticky při neúspěšném připojení k internetu.

V okně Nastavení serveru proxy sítě zvolte Typ proxy:

  • Použít systémové nastavení proxy.  BIMTech Tools načte konfiguraci systému.

  • Zjišťovat automaticky.  BIMTech Tools se pokusí zjistit automaticky nastavení proxy serveru. Buď systémové, nebo konfiguračním skriptem.

  • Žádná proxy, pokud máte přímý přístup k internetu.
  • Vlastní nastavení pro ruční konfiguraci. Nastavte adresu proxy serveru pro připojení HTTP(s)/SOCKS. Po pole Proxy server zadejte adresu URL nebo adresu IP serveru proxy a do pole Port zadejte číslo portu serveru proxy.


Instalace BIMTech Tools na macOS


Vzhledem k tomu, že BIMTech Tools nedistribuujeme přes Apple Store, tak je třeba zatím při instalaci povolit možnost otevřít instalátor od "neidentifikovaného vývojáře".

Více zde: https://support.apple.com/cs-cz/guide/mac-help/mh40616/mac

Ke zpřísnění pravidel otevírání souborů došlo v mac OS Catalina - https://support.apple.com/cs-cz/HT202491