O nás

Historie

BIMTech byl založen v roce 2015 třemi kolegy z univerzity: architektem, stavebním inženýrem a softwarovým inženýrem. Od té doby jsme uvedli na trh desítky nástrojů, které používá přes 30 000 profesionálů a které byly použity více než milionkrát.


BIMTech Tools

Vyvinuli jsme katalog a návrhový software BIMTech Tools, abychom urychlili projektování. Synergie návrhu konstrukce, GEO dat a klimatických podmínek výrazně zrychluje celý proces návrhu.

Klíčové funkce BIMTech Tools

Nejdůležitější jsou však naše BIMTech Tools. Díky nim můžete v projekčním softwaru jednoduše pracovat s materiály a skladbami od výrobců a pomocí integrovaných výpočtů stavební fyziky je rovnou posoudit. Výhoda tohoto přístupu je zřejmá: konstrukci a materiál lze vyhodnotit ještě před jejich samotným vložením do projektu, což snižuje nutnost následných oprav.

BIMTech Tools obsahují: Výpočty kondenzace par, Prostupu tepla, Tepelných mostů, Radonové izolace, Tloušťky potěrů, Kotvení ETICS, Další důležité výpočty.

GEO služby

Další neméně důležitou součástí jsou GEO služby, které umožňují import katastrálních map, 3D terénů Google, satelitních ortofoto snímků a dalších stovek geodat z otevřených i národních zdrojů.

Klimatická data

Důležitou složkou jsou také klimatická data, která souvisejí s mapovými službami i návrhem konstrukce.


Další významné produkty
Online data pro výrobu - integrace s Revitem

Vyvinuli jsme software, který umožňuje přímou integraci s Revitem a odesílání dat strojům do výroby. Tento software zajišťuje plynulý přechod mezi návrhem a výrobou, čímž eliminuje potřebu manuálního přenosu dat a snižuje riziko chyb. Díky této integraci mohou uživatelé snadno a rychle převést své návrhy do výrobních procesů, což zvyšuje efektivitu a snižuje náklady. Tento nástroj je navržen tak, aby byl snadno použitelný pro architekty, inženýry a výrobce, což umožňuje lepší koordinaci a spolupráci mezi všemi zúčastněnými stranami.

Automatizace rozpočtování

Spolupracujeme s rozpočtáři na vývoji nástrojů pro automatizaci rozpočtování, které usnadňují a urychlují proces tvorby rozpočtů. V roce 2019 jsme vytvořili doplněk pro ArchiCAD, který umožňuje uživatelům rychle a přesně vytvářet rozpočty na základě aktuálních dat z jejich projektů, čímž snižuje chyby a zvyšuje přesnost rozpočtů. Naše řešení také podporuje integraci s různými databázemi materiálů a cen, což umožňuje přístup k aktuálním informacím a zajišťuje, že rozpočty jsou vždy aktuální a přesné.

GoPay GoPay GoPay GoPay GoPay GoPay