Kreativní webová prezentace produktů ve 2D prostoru

V roce 2019 získala firma BIM Technology s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607).

Podpora byla mířena na účast firmy BIM Technology s.r.o. na projektu ´Kreativní webová prezentace produktů ve 2D prostoru´ v Praze.

Cíl projektu

Nová a lepší stránka s konfigurací skladeb ve 2D

Efektivnější prezentaci výrobků

Zobrazení pomocí pokročilé grafiky

Využítí moderních vektorových elementů v HTML 5

 

Výstup

Interaktivní webový 2D konfigurátor projektů z oblasti stavebních materiálů

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou uniíeuvoucher