Co je BIM a kdy vznikl

Informační model budovy

Informační model budovy (anglicky Building Information Modeling nebo Building Information Management , zkráceně BIM ) je proces vytváření a správy dat o budově během celého jejího životního cyklu.
Zdroj:  https://cs.wikipedia.org/wiki/Informační_model_budovy

BIM neboli Informační model budovy je způsob, jak přidat a zachovat informace ve stavebním projektu od jeho zrodu, přes dokončení budovy a její správu, až do konce životnosti budovy. Informačním modelem budovy je myšlen trojrozměrný model, obsahující informace o všech jejích součástí a to v takové podrobnosti, v jaké je možno jednotlivé součásti specifikovat.

Historie BIM

Počátky historie BIM sahají až do 70. let 20. století, kdy se o principu informačního modelu budovy zmiňuje Charles M. Eastman z Institutu technologie v Georgii ve Spojených státech. Nicméně největšího rozvoje dosahuje BIM během poslední dekády, kdy se BIM dostal do evropské legislativy .

4. For public works contracts and design contests, Member States may require the use of specific electronic tools, such as of building information electronic modelling tools or similar. In such cases the contracting authorities shall offer alternative means of access, as provided for in paragraph 5, until such time as those tools become generally available within the meaning of the second sentence of the first subparagraph of paragraph 1.
Zdroj:  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0024

Mapa zemí, kde je již použití BIMu uzákoněno v souladu s doporučením evropské komise včetně roku, od kdy je vyžadováno:

mapa-evropy-bim-legislativa

*) Německo oznámilo přijetí BIM, viz  http://www.wienerberger.co.uk/

Jaké jsou výhody BIM projektování

Výhody přechodu z  CAD projektování na BIM jsou odbornou veřejností vnímány jako podstatné, o čemž svědčí i velká pozornost ze strany  ČKAIT a  ČKA . Mnozí projektanti navíc používají BIM softwary již nyní, což tento přechod usnadňuje. Uživatelé stávajících CAD řešení (de facto pouze AutoCADu) postupně přechází na nová řešení podporující BIM. Souběžně s rostoucím povědomím odborné veřejnosti a legislativními tlaky na přijetí BIMu dochází k rozšiřování nároků na projektovou dokumentaci, která se poslední roky neudržitelně minimalizovala na DPS (dokumentaci pro stavební povolení).

Přínosy při použití BIMu shrnula SKANSKA ve své publikaci (ke stažení  zde ).

 Výrazně vyšší podrobnost dokumentace stavby

Stavební dokumentace obsahuje polohu i tvar všech, a hlavně celých konstrukcí, což současně s tím, že všechny jednotlivé součásti jsou popsány a specifikovány, znamená výrazný pokrok v podrobnosti dokumentace.

 Usnadňuje kooperaci mezi jednotlivými profesemi

Současně s BIMem vznikla iniciativa  Buildingsmart specifikující BIM proces a standardizující formát přenášených dat mezi jednotlivými projekčními softwary. Tento formát se nazývá  IFC a je podporován všemi projekčními softwary.

 Po skončení výstavby se data neztrácí, ale mohou být použita pro správu

Správa budovy je dlouhotrvající činnost, jejíž náklady po dobu životnosti stavby výrazně  převýší náklady na pořízení stavby . Z toho důvodu je užitečné zachovat data, tedy informační model budovy, právě pro správu budovy. Například informace o výkonu vzduchotechnické jednotky a jejím přesném typu, je možné rozšířit o požadované servisní intervaly. Výsledkem je úspora za nový model potřebný pro správu budovy.

 Šetří peníze při výstavbě

Díky kompletnímu 3D modelu, na němž pracovali všichni, od architekta po profesanty, jsou vyřešeny veškeré prostorové konflikty již při projektové fázi a není je potřeba řešit “operativně” na stavbě za zvýšených nákladů. Dále umožňuje optimalizovat skládky materiálů i zdvihacích prostředků, protože objekty obsahují také informace o hmotnostech.

 Umožňuje zrychlit výstavbu

Časoprostorový graf staveništního procesu je možné zpodrobnit na úroveň jednotlivých objektů, a tím zmenšit množství skladovaných konstrukcí a zvýšit prefabrikaci. Jednotlivé činnosti jde pak lépe plánovat a snadněji se tak vyhnout případným konfliktům staveništního provozu. To, souběžně s minimalizací rizik řešení projekčních problémů na stavbě, umožňuje snížit dobu výstavby.

Jaké BIM programy najdeme na trhu

Pro architekty a inženýry pozemních staveb

Pro inženýry dopravních staveb a infrastruktury

Pro statiky a konstruktéry

Pro projektanty TZB

Pro stavební firmy

Pro správce budov

Pro investory

GoPay GoPay GoPay GoPay GoPay GoPay