BIMTech Werkzeug


Katastrální mapy Katastrální mapy

Konec obkreslování výstupů z MARUSHKY. Pracujte vždy s aktuálními daty ČÚZK. Díky doplňku BIMTech Tools vložíte výřez katastrálního území přímo do vašeho projektu v podobě čar a textů.

Stavební materiály Stavební materiály

Pokud váš výrobek nemá na stavbě přesně daný tvar, je pravděpodobně stavebním materiálem. Stavebním materiálem se v projekčních softwarech označují části skladeb, typicky zdivo, omítky, izolace, betony.

Funkcionalita:

Vytváří stavební materiál v projekčním softwaru včetně stavebně fyzikálních vlastností. Umí připojit povrchový materiál i s texturou a vzorník barev.

Výpočty:

Radon, Tloušťka potěru

Parametrické objekty Parametrické objekty

Obvykle zvané BIM objekty a někdy i BIM knihovny. Jedná se o 3D prvky, typicky nábytek, okna, nebo třeba překlady. Součástí těchto prvků bývá ve většině softwarů určitá parametričnost, jako třeba možnost nastavit vícero délek ve výrobních rozměrech apod.

Funkcionalita:

Jedním kliknutím stáhneme a uložíme parametrický objekt přímo do projektu.

Vzorníky barev Vzorníky barev

Objednávky vám nemusí chodit pouze v odstínech RAL, pokud projektantům poskytnete firemní vzorník a ideálně ho navážete přímo na stavební materiál, kterého se týká.

Funkcionalita:

Vloží projektantovy povrchový materiál/vzhled do projektu. Včetně nastavené RGB hodnoty, včetně případné textury.

Sendvičové kontrukce Sendvičové kontrukce

Jedná se o souvrství složené ze stavebních materiálů s definovanou tloušťkou. V projekčních softwarech bývá skladba zvána sendvičovou konstrukcí a pod stejným názvem ji označujeme i projektantům.

Funkcionalita:

Vytváří sendvičovou konstrukci v projekčním softwaru, včetně materiálů a povrchů textury. Přiřazujeme i IFC parametry definované na sendviči, nebo vypočítané projektantem.

Výpočty:

Prostup tepla, systémové tepelné mosty, kondenzace par v konstrukci dle ČSN, dle EN, tloušťka potěru

Konstrukční detaily Konstrukční detaily

Jsou běžně distribuovaným projekčním podkladem pro projektanty. Spolupracujeme se serverem cad-detail.cz, který je největším poskytovatelem stavebních detailů v ČR.

Funkcionalita:

Jedním kliknutím umožňujeme projektantovi vložit požadovaný detail z databáze, bez složitého hledání správné sekce na stránkách.

Textury Textury

Běžně se nám nedaří dorozumět s výrobcem, co textura je. Je to obrázek, JPEG, PNG, ale upravený tak, že když byste ho vyskládali vedle sebe do šachovnice, nepoznáte přechod mezi nimi a bude se vám to jevit jako jeden obrázek. Běžnou chybou „textur“ bývá tzv. texture mapping, kdy sice obrázky navazují, ale jsou špatně stínem nebo obsahem vyvážené, takže ve větší ploše tvoří obrazce. Na texturu je kladen důraz, obzvlášť pokud architekt chce prezentovat klientovi její vzhled přímo na 3D modelu.

Funkcionalita:

Je součástí generovaného povrchového materiálu/vzhledu. Je nastavena v reálných rozměrech výrobku, který reprezentuje.

4 Gründe, warum man die Produkte in BIMTech Tools haben sollte

1. Architekte und Projektante verwenden bei ihrer Arbeit ArchiCAD, Revit, Allplan oder AutoCAD.

Falls Ihnen diese Programme nichts sagen, sollten Sie aufmerksam werden. Projektante, Designer und Architekten fűhlen sich in diesem Software wie zu Hause und bilden damit den Großteil ihrer Entwürfe und Projekte. Sie sind eben diejenigen, die Produkte in die Projekt-Dokumentation eingeben und damit direkt den Investor beeinflussen. Wie wűrde es Ihnen gefallen, wenn man Ihre Produkte in Projekten benutzen würde? BIMTech Tools ermöglicht das Generieren von Produkten direkt ins Projekt.

2. Projektierung in BIM is eine gesätzliche Pflicht

BIM ist eine fortschrittliche Technologie in der Baubranche. Bereits sieben Länder der Europäischen Union sind verpflichtet BIM zu benutzen und an Projektierung und Qualität stellt man immer höhere Anforderungen. Die Benutzer der Projekt-Software werden beilangen ihrer Arbeit immer mehr die vom Hersteller angegebenen Objekte und Strukturen brauchen. Diese finden Sie in unserem Add-On.

3. Sie möchten mit der Zeit und Ihren Konkurrenten Schritt halten

Einige Hersteller verstehen bereits, daß man wirksame Werbung nicht nur im Fernsehen oder Radio machen kann. Es ist notwendig, sich an moderne Verfahren und Technologien anzupassen und den Firmennamen auf neue und effektivere Weise zu propagieren. Werden Sie ein Teil des revolutionären Werkzeugs BIMTech Tools, werden Sie zu sehen und fördern die Zusammenarbeit unter Ihnen, Projektanten und Investoren.

4. Unser Know-how

Vielleicht wissen Sie noch nicht, warum Sie in BIMTech Tools anwesend sein sollten? Verbinden Sie sich mit uns, wir zeigen Ihnen gern, was wir tun und finden die perfekte Lösung für Ihre Produkte. Schauen Sie sich die Demo-Videos an, wie unser Add-On funktioniert.

GoPay GoPay GoPay GoPay GoPay GoPay