BIMTech Tools


Katastrální mapy Katastrální mapy

Konec obkreslování výstupů z MARUSHKY. Pracujte vždy s aktuálními daty ČÚZK. Díky doplňku BIMTech Tools vložíte výřez katastrálního území přímo do vašeho projektu v podobě čar a textů.

Stavební materiály Stavební materiály

Pokud váš výrobek nemá na stavbě přesně daný tvar, je pravděpodobně stavebním materiálem. Stavebním materiálem se v projekčních softwarech označují části skladeb, typicky zdivo, omítky, izolace, betony.

Funkcionalita:

Vytváří stavební materiál v projekčním softwaru včetně stavebně fyzikálních vlastností. Umí připojit povrchový materiál i s texturou a vzorník barev.

Výpočty:

Radon, Tloušťka potěru

Parametrické objekty Parametrické objekty

Obvykle zvané BIM objekty a někdy i BIM knihovny. Jedná se o 3D prvky, typicky nábytek, okna, nebo třeba překlady. Součástí těchto prvků bývá ve většině softwarů určitá parametričnost, jako třeba možnost nastavit vícero délek ve výrobních rozměrech apod.

Funkcionalita:

Jedním kliknutím stáhneme a uložíme parametrický objekt přímo do projektu.

Vzorníky barev Vzorníky barev

Objednávky vám nemusí chodit pouze v odstínech RAL, pokud projektantům poskytnete firemní vzorník a ideálně ho navážete přímo na stavební materiál, kterého se týká.

Funkcionalita:

Vloží projektantovy povrchový materiál/vzhled do projektu. Včetně nastavené RGB hodnoty, včetně případné textury.

Sendvičové kontrukce Sendvičové kontrukce

Jedná se o souvrství složené ze stavebních materiálů s definovanou tloušťkou. V projekčních softwarech bývá skladba zvána sendvičovou konstrukcí a pod stejným názvem ji označujeme i projektantům.

Funkcionalita:

Vytváří sendvičovou konstrukci v projekčním softwaru, včetně materiálů a povrchů textury. Přiřazujeme i IFC parametry definované na sendviči, nebo vypočítané projektantem.

Výpočty:

Prostup tepla, systémové tepelné mosty, kondenzace par v konstrukci dle ČSN, dle EN, tloušťka potěru

Konstrukční detaily Konstrukční detaily

Jsou běžně distribuovaným projekčním podkladem pro projektanty. Spolupracujeme se serverem cad-detail.cz, který je největším poskytovatelem stavebních detailů v ČR.

Funkcionalita:

Jedním kliknutím umožňujeme projektantovi vložit požadovaný detail z databáze, bez složitého hledání správné sekce na stránkách.

Textury Textury

Běžně se nám nedaří dorozumět s výrobcem, co textura je. Je to obrázek, JPEG, PNG, ale upravený tak, že když byste ho vyskládali vedle sebe do šachovnice, nepoznáte přechod mezi nimi a bude se vám to jevit jako jeden obrázek. Běžnou chybou „textur“ bývá tzv. texture mapping, kdy sice obrázky navazují, ale jsou špatně stínem nebo obsahem vyvážené, takže ve větší ploše tvoří obrazce. Na texturu je kladen důraz, obzvlášť pokud architekt chce prezentovat klientovi její vzhled přímo na 3D modelu.

Funkcionalita:

Je součástí generovaného povrchového materiálu/vzhledu. Je nastavena v reálných rozměrech výrobku, který reprezentuje.

4 reasons for having your products in BIMTech Tools

1. Architects and designers use ArchiCAD, Revit or AutoCAD

If you are not familiar with these programs, then this is for you. Architects, architectural planners, and designers are at home with them. And it is they who specify project documentation, hence, directly influencing the investor. Wouldn’t you like it if they used your products? BIMTech Tools enable them to generate the products directly into the project.

2. BIM and legislation

BIM is a progressive technology that currently moves the building industry. Seven EU countries have already made BIM usage mandatory for architectural planning as the requirements and standards this activity must meet are increasingly more demanding. The users of various architectural software will be gradually more in need of objects and structures specified by their producer. Such elements can be found in our add-on.

3. Keep up with the competition and latest trends

Some producers have already realised that television or broadcasting are not the only channels for an efficient commercial. It is vital to adapt to modern processes and technologies and to market your brand in new, more efficient ways. Become a part of the revolutionary BIMTech Tools, be visible and support the cooperation between yourselves, designers, and investors.

4. Our know-how

If you are still wondering why you would be interested in being included in BIMTech Tools, do not hesitate to contact us. We would be more than happy to show you what we do and to find an ideal solution for your products. In the meantime, watch our videos to see how the add-on works.

GoPay GoPay GoPay GoPay GoPay GoPay