Nástroje BIMTech

Snažíme se zjednodušit každodenní zápolení projektantů a architektů s projekčním softwarem. Přinášíme jim relevantní projekční podklady integrované přímo v softwaru, který používají. Naše BIMTech Tools jsou tak souborem nástrojů které zpracovávají kterýkoliv stavební výrobek do projekčně použitelnější formy.

Katastrální mapy Katastrální mapy

Konec obkreslování výstupů z MARUSHKY. Pracujte vždy s aktuálními daty ČÚZK. Díky doplňku BIMTech Tools vložíte výřez katastrálního území přímo do vašeho projektu v podobě čar a textů.

Stavební materiály Stavební materiály

Pokud váš výrobek nemá na stavbě přesně daný tvar, je pravděpodobně stavebním materiálem. Stavebním materiálem se v projekčních softwarech označují části skladeb, typicky zdivo, omítky, izolace, betony.

Funkcionalita:

Vytváří stavební materiál v projekčním softwaru včetně stavebně fyzikálních vlastností. Umí připojit povrchový materiál i s texturou a vzorník barev.

Výpočty:

Radon, Tloušťka potěru

Parametrické objekty Parametrické objekty

Obvykle zvané BIM objekty a někdy i BIM knihovny. Jedná se o 3D prvky, typicky nábytek, okna, nebo třeba překlady. Součástí těchto prvků bývá ve většině softwarů určitá parametričnost, jako třeba možnost nastavit vícero délek ve výrobních rozměrech apod.

Funkcionalita:

Jedním kliknutím stáhneme a uložíme parametrický objekt přímo do projektu.

Vzorníky barev Vzorníky barev

Objednávky vám nemusí chodit pouze v odstínech RAL, pokud projektantům poskytnete firemní vzorník a ideálně ho navážete přímo na stavební materiál, kterého se týká.

Funkcionalita:

Vloží projektantovy povrchový materiál/vzhled do projektu. Včetně nastavené RGB hodnoty, včetně případné textury.

Sendvičové kontrukce Sendvičové kontrukce

Jedná se o souvrství složené ze stavebních materiálů s definovanou tloušťkou. V projekčních softwarech bývá skladba zvána sendvičovou konstrukcí a pod stejným názvem ji označujeme i projektantům.

Funkcionalita:

Vytváří sendvičovou konstrukci v projekčním softwaru, včetně materiálů a povrchů textury. Přiřazujeme i IFC parametry definované na sendviči, nebo vypočítané projektantem.

Výpočty:

Prostup tepla, systémové tepelné mosty, kondenzace par v konstrukci dle ČSN, dle EN, tloušťka potěru

Konstrukční detaily Konstrukční detaily

Jsou běžně distribuovaným projekčním podkladem pro projektanty. Spolupracujeme se serverem cad-detail.cz, který je největším poskytovatelem stavebních detailů v ČR.

Funkcionalita:

Jedním kliknutím umožňujeme projektantovi vložit požadovaný detail z databáze, bez složitého hledání správné sekce na stránkách.

Textury Textury

Běžně se nám nedaří dorozumět s výrobcem, co textura je. Je to obrázek, JPEG, PNG, ale upravený tak, že když byste ho vyskládali vedle sebe do šachovnice, nepoznáte přechod mezi nimi a bude se vám to jevit jako jeden obrázek. Běžnou chybou „textur“ bývá tzv. texture mapping, kdy sice obrázky navazují, ale jsou špatně stínem nebo obsahem vyvážené, takže ve větší ploše tvoří obrazce. Na texturu je kladen důraz, obzvlášť pokud architekt chce prezentovat klientovi její vzhled přímo na 3D modelu.

Funkcionalita:

Je součástí generovaného povrchového materiálu/vzhledu. Je nastavena v reálných rozměrech výrobku, který reprezentuje.

4 důvody, proč mít výrobky v BIMTech Tools

1. Architekti a projektanti používají při své práci ArchiCAD, Revit nebo AutoCAD

Pokud vám tyto programy nic neříkají, tak byste měli trochu zbystřit. Projektanti, designéři a architekti jsou v těchto softwarech jako doma a vytváří v nich většinu svých návrhů a projektů. Jsou to právě oni, kdo specifikují výrobky do projektové dokumentace a přímo tím ovlivňují investora. Jak by se vám líbilo, kdyby do svých projektů používali zrovna vaše výrobky? BIMTech Tools umožňuje generování produktů přímo do projektu.

2. Projektování v BIM jako uzákoněná povinnost

BIM je progresivní technologií v současném stavebnictví. Už 7 zemí Evropské Unie má stanovenou povinnost používat BIM a na projektování a jeho kvalitu se kladou stále náročnější požadavky. Uživatele projekčních softwarů budou při své práci stále více potřebovat výrobcem specifikované objekty a konstrukce, které najdou v našem doplňku.

3. Chcete držet krok s dobou a svými konkurenty

Někteří výrobci již pochopili, že účinná reklama se nedělá pouze v televizi nebo rádiu. Je potřeba se adaptovat na moderní postupy a technologie a jméno společnosti propagovat novými efektivnějšími cestami. Staňte se součástí revolučního nástroje BIMTech Tools, buďte vidět a podpořte spolupráci mezi vámi, projektanty i investory.

4. Naše know-how

Možná ještě stále nevíte, proč byste měli mít zájem být v nástroji BIMTech Tools? Kontaktujte nás, rádi vám ukážeme, co děláme a vymyslíme ideální řešení právě pro vaše výrobky. Podívejte se na ukázková videa, jak náš doplněk funguje.

GoPay GoPay GoPay GoPay GoPay GoPay